ساقی

"ای ساقی سیمین بر من جامِ دگر ده" *

جامِ دلِ ما پُر ز خود و، کامِ دگر دِه

ایّام که رفت از بَرِ ما، رفت جوانی

پیری نتوانم، دمِ ایّامِ دگر ده

یک بوسه ی شیرین، ز لبانَت، بده ای دوست

از چشمِ امیدَت نظری وامِ دگر ده

آرامِ من از دستِ تو، چون زلفِ تو، بر باد

بازا ز کَرَم بر تَنَم آرامِ دگر ده

شد پخته در این میکده، این بی هنَرِ من

بر گام بده نوری و در گامِ دگر دِه

مهر از تو و جان از من و توفیقِ دَرِ دوست

در عشق حلال است، صنَم! جامِ دگر ده

 

(احمدرضا زارعی)

 

* مصرع از مسعود میناآباد

/ 0 نظر / 24 بازدید