چیزی که عیان ست، چه حاجت به بیانم؟

ناخوش شده ام، درد تو افتاده به جانم باید چه بگویم به پرستار جوانم؟ باید چه بگویم؟ تو بگو. ها؟ چه بگویم، وقتی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

دیدی به جز او هرچه را ، ای دیده غفلت کرده ای

صد گونه زحمت داده ام، صدگونه رحمت کرده ای دیدی زمن صد غفلت و ، صدها محبت کرده ای در من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

آخر قصه فرهاد شنیدن دارد

خنده ات طرح لطیفیست که دیدن دارد ناز معشوق دل آزار خریدن دارد فارغ از گله و گرگ است شبانی عاشق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
20 پست
خرداد 93
34 پست
اسفند 92
21 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
8 پست
مهر 92
3 پست
تیر 92
6 پست